no-img
استار پروژه

درس پژوهی علوم تجربی


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

موضوع : درس پژوهی علوم تجربی
DOC
درس پژوهی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار


درس پژوهی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار Lesson Study third grade of Vertebrates نام درس : علوم پایه : سوم دبستان تعداد فرا گیران : 20 نفر موضوع درس : جانوران مهره دار زمان تدریس : 25 دقیقه روش تدریس : بدیعه پردازی اهداف کلی :آشنایی با انواع جانوران مهره دار اهداف جزئی : 1- دانش آموزان انواع جانوران مهره دار را بشناسند 2- دانش آموزان با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 395    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران


درس پژوهی علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران Lesson Study third of the basic needs of animals نام درس : علوم پایه : سوم دبستان تعداد فراگیران : 15 نفر موضوع درس : نیازهای جانوران روش تدریس : بارش مغزی زمان تدریس : 30 دقیقه هدف کلی : آشنایی با نیاز های جانوران اهداف جزئی : 1- نیاز های جانوران را بشناسند 2- منظور از نیازها را بدانند 3- نیازبه غذا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 387    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران


درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران Lesson Study third of early vertebrates نام درس : علوم تجربی پایه ی : سوم ابتدایی روش تدریس : دستیابی مفهوم موضوع درس : مهره داران هدف کلی : آشنایی دانش آموازن با جانوران مهره دار اهداف جزئی : 1 - آشنایی داشن آموزان با نوع پوشش جانوران مهره دار 2 - آشنایی دانش آموزان با طریقه ی تنفس جانواران [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 394    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد


درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد Lesson Study fifth of material changes نام درس : علوم پایه : پنجم ابتدایی تعداد : 35 موضوع درس : تغییر مواد روش تدریس : کاوش گری هدف کلی : آشنایی با تغییر مواد اهداف جزئی : 1 - آشنایی با خواص مواد (رنگ، بو، مزه، شکل، جنس) 2 - آشنایی با تغییر فیزیکی 3 - آشنایی با تغییر شیمیایی 4 - آشنایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 392    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم اول ابتدایی (آهنربا)
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم اول ابتدایی (آهنربا)


درس پژوهی علوم اول ابتدایی (آهنربا) در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم اول ابتدایی (آهنربا) First-grade Science Lesson Study (magnet) نام درس : علوم پایه ی : اول ابتدایی موضوع درس : آهن ربا روش تدریس : حل مسئله با استراتژی جروج پولیا هدف کلی : آشنایی با آهن ربا اهداف جزئی : 1 - آشنایی فراگیران با خاصیت آن ربا 2 - آشنایی فراگیران با طبقه بندی کردن اجسام به دو گروه آهن و غیره آهن 3 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 506    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی


درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی Lesson Study third grade science lesson Energy ماده درسی : علوم تجربی درس : انرژی پایه : سوم ابتدایی اهداف کلی درس : آشنایی دانش آموز با انرژی و انواع آن حیطه ها : 1 - دانش آموزان بتوانند انرژی را تعریف کنند. 2 - دانش آموزان بتوانند انواع انرژی را نام ببرند. 3 - دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 438    نویسنده : admin