no-img
استار پروژه

گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی (روش های علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ (تعلیمات اجتماعی ) پایه پنجم) – استار پروژه


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

DOC
گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی (روش های علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ (تعلیمات اجتماعی ) پایه پنجم)
doc
می 14, 2018
50 کیلوبایت
21 صفحه (word)
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی (روش های علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ (تعلیمات اجتماعی ) پایه پنجم)


گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی (روش های علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ (تعلیمات اجتماعی ) پایه پنجم)

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش

 

قسمتی از متن گزارش تخصصی :

تدوین تاریخ، ترسیم سرگذشت حیات و فرهنگ یک قوم و ملت است. در این رهگذر، زمینه های پیدایش، بستر حرکت، عوامل و موانع آن، پدیده ها و حوادث، علل تعالی یا انحطاط، تأثیر و تأثرها، چگونگی روابط و سایر شئون و مظاهر زندگی، فرهنگ و سرنوشت آن ملت و قوم توسط یک مورخ به تصویر کشیده شده و در معرض اندیشه، کنکاش و مطالعه انسان ها و به ویژه فرزانگان و اندیشه مندان قرار می گیرد. این کار از نظر علمی ارزشمند، آگاهی بخش و خدمت به علم و فرهنگ و اقوام و ملل به خصوص محققان و دانش پژوهان و اصحاب اندیشه و اهل مطالعه است. تاریخ از مجرای ذهن تاریخ نویس می گذرد و هر قدر هوش و دانش او زیاد باشد، باز تاریخ را از دریچه دوران و شخصیت خویش می بیند. بنابر این، تاریخ نگار همواره بینش خاص خود را دارد، لیکن هرگز کل حقیقت را در نمی یابد و شیوه ی وی در دوره بندی تاریخ همواره، دست کم تا اندازه ای، فرآورده ذوق ویژه اوست. به این معنا، تاریخ کلاً به همان میزان که علم است، هنر نیز هست. به ویژه وقتی که مورخ از حد گزارش صرف وقایع و داده ها بگذرد و به تعبیر آن ها بپردازد. تاریخ را می توان از دیدگاه های مختلف بررسی و تقسیم بندی کرد؛ از وقایع نگاری تا واقع نمایی و کشف سنن و علل و انگیزه ها و نقد و تحلیل فلسفه حوادث تاریخی. بنابر این اقسام تاریخ به طور کلی عبارتند از : 1. تاریخ نقلى علم به وقایع و حوادث و اوضاع و احوال انسان ها و ملت ها در گذشته، در مقابل اوضاع و احوالى که در زمان حال وجود دارد. پس علم تاریخ در این معنى، یعنى علم وقایع و حوادث سپرى شده و اوضاع و احوال گذشتگان. زندگى نامه ها، فتح نامه ها، سیره ها که در میان همه ملل تألیف شده و مى شود از این مقوله است. اما امروزه وقتی با دقت به رفتار و عملکرد دانش آموزان توجه می کنیم متوجه می شویم دانش آموزان با شور و شوق وارد کلاس درس تاریخ نمی شوند. تلاش دارند بهانه هاي مختلف از کلاس فرار کنند و سعی ندارند از حوادث گذشته مطالبی فراگیرند در کلاس به درس توجهی نمی کنند. تکالیف درسی را به خوبی انجام نمی دهند. نمرات امتحان بیشتر دانش آموزان در سطح قابل قبولي نيست.
این بی علاقگی به درس تاریخ مرا واداشت تا دست به تحقیق در این زمینه بزنم تا علل آن را بیابم در ضمن از مدیر مدرسه و اولیاي محترم که در این کار مرا یاري کردند، تشکر می کنم.

اهداف گزارش :
هدف اصلی :
علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ
اهداف جزئی :
چرا دانش آموزان به درس تاریخ بی علاقه هستند .
با استفاده از چه روش هایی دانش آموزان را به در تاریخ علاقمند کنیم
ارائه راهکارهایی به سایر همکاران برای علاقمند سازی دانش آموزان به درس تاریخ
جمع آوری اطلاعات :
تدریس خود را شروع کردم در ادامه تدریس تلاش کردم آنها را به اظهار نظر و بحث و بحث و گفتگو ترغیب کنم و خود هم از آنها سوالاتی می پرسیدم و از این طریق آنها را به یادگیري درس علاقمند سازم. اما آنها تمایلی به شرکت در بحث از خود نشان نمی دادند و سوالاتی که می پرسیدیم جدایی غلط یا ناقصی می دادند و بعضی ها می گفتند ما نمی دانیم، متوجه نشدیم. البته در حین تدریس و جلسه بعد رفتارهاي از این
دانش آموازنی سرزده از جمله :
1. در زمان تدریس توجهی به کلاس نداشتند، همیشه به دنبال بهانه اي بودند تا بخندند تا پرنده اي از پشت پنجره عبور کند یا شخصی از آن جا عبور کند تا به آن نگاه کنند و دیگران را متوجه آن نمایند. یا اینکه صدایی از بیرون از کلاس بشنوند و آن را بهانه فرار از درس قرار دهند.
2. وقتی که درس اول تدریس شد براي آنها تکالیفی را مشخص کردم که باید انجام می دادند اما وقتی که در جلسه بعد وارد کلاس شدند جز همان سه نفر که تقریباً انجام داده بودند، بقیه بدون تغییر در رفتار آنها وارد کلاس شدند. وقتی علت را از آنها پرسیدم بهانه واهی آوردند و به دنبال توجیه کار خود بودند.
3. در حین تدریس مدام با یکدیگر حرف می زدند یا اگر یکی حرفی می زد به جاي معلم سعی می کردند که او را ساکت کنند تا از این طریق فرصتی براي فرار از درس پیدا کنند.
4. مشاهده می شد در کلاس درس مدام حرکت می کردند و احساس بی قرار ي می کردند یا نفس عمیق می کشیدند و با صداي بلند نفس را از دهان خارج می کردند یا خمیازه می کشیدند یا اجازه بیرون رفتن می خواستند، اگر یکی را اجازه می دادي بیرون از کلاس برود، بقیه هم چنین تقاضایی را داشتند.
مشاهده چنین رفتارهاي غیرطبیعی دانش آموزان در کلاس باعث نگرانی من شد. و براي من ایجاد سوال شد که چرا دانش آموزان رفتار هایی دارند چنین براي بهبودي کار پرسشنامه اي را تهیه کردم در آن سوالاتی را در مورد علاقه آنها به درس و کلاس تاریخ پرسیدم. در این نظرسنجی 68 درصد دانش آموزان علاقه اي به درس و کلاس و 65 درصد هم علاقه اي به معلم نداشتند. وقتی از فواید درس تاریخ براي سرنوشت آنها در زندگی آینده سوال مطرح کردم، 72 درصد دانش آموزان درس تاریخ را بی فایده دانستند و عنوان کردند که دانستن مطالبش تأثیري در پیشرفت شغلی آینده و زندگی آنها ندارد و در ادامه وقتی که خواستم درس هاي ریاضی، علوم، دینی و جغرافیا از لحاظ تأثیر آنها بر زندگی شان رتبه بندي کنند 78 دانش آموزان رتبه شش را به تاریخ دادند. حال سوالی که براي من مطرح است این است
که چرا دانش آموزان به کلاس و درس تاریخ علاقه اي نشان نمی دهند و از آن گریزان هستند؟ من به عنوان معلم چگونه می توانم علاقه دانش آموزان را به درس تاریخ بهبود بخشم؟
شیوه هاي گرد آوري اطلاعات
منابع گرد آوري اطلاعات من دانش آموزان، اولیا دانش آموزان ، همکاران و کارنامه هاي دو سال قبل دانش آموزان که در دفتر مدرسه موجود بود ، می باشد . در این راستا روش هایی که براي جمع آوري اطلاعات استفاده کردم عبارتند از :
الف) مشاهده ب) پرسشنامه ج) مصاحبه د) اسنادي
الف) مشاهده : در مشاهده سعی کردم رفتارهایی را که بیانگر بی علاقگی دانش آموزان به درس تاریخ است را مورد توجه قرار دهم و آنها را ثبت کنم و بعد در پی حل آن برآیم.

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • مقدمه (بیان مساله)
 • ارزیابی از وضع موجود
 • اهداف گزارش
 • هدف اصلی
 • اهداف جزئی
 • جمع آوری اطلاعات
 • شیوه هاي گرد آوري اطلاعات
 • ارائه روش هاي پیشنهادي جهت حل مسأله
 • اقدام و اجراي راه حل هاي پیشنهادي
 • ارزیابی بعد از اجرای طرح ( نقاط قوت )
 • موانع و محدودیت ها
 • پیشنهادها
 • منابع و مآخذ
 • پیوست

 


قیمت فایل : 2000 تومان – فرمت : word (قابل ویرایش) – صفحات : 21

 • خریدار گرامی : برای دانلود فایل پیشنهاد می کنیم از مدیریت دانلود استفاده کنید. همینطور فایل در قالب فرمت zip میباشد و برای اجرا نیازمند نرم افزار WinRaR میباشد.
۲,۰۰۰ تومان – خرید


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.