no-img
استار پروژه

پروژه کارآفرینی شرکت بهپاک – استار پروژه


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

DOC
پروژه کارآفرینی شرکت بهپاک
doc
آوریل 23, 2017
595 کیلوبایت
98 صفحه (word)
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان – خرید

پروژه کارآفرینی شرکت بهپاک


پروژه کارآفرینی شرکت بهپاک

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش


پروژه کارآفرینی شرکت بهپاک

پروژه کارآفرینی شرکت بهپاک

Corporate entrepreneurship projects Behpak

توضیحی مختصر :

كار آفرينی تلاشی است برای ايجاد ارزش از طريق شناخت فرصتهای شغلی ريسک مناسب با آن فرصتها و مهارتهای مديريتی و ارتباطی به منظور بسيج منابع انسانی ، مالی و جنسی برای به ثمر رسيدن و تحقق يک پروژه لازم است. ويژگيهای عمده ای كه يک فرد كار آفرين بايستی واجد آنها باشد عبارتند از :
وفاداری و احساس مسئوليت و تعهد كامل ، عزم راسخ و پشتكار .
حركت و تلاش برای با لندگی و رشد و داشتن انگيزه برای پيشرفت به عبارت ديگر عطش موفقيت آشنايی و درک خوب و ثبت از هدف و فرصتها و موقعيتهای آن هدف ابتكار عمل و وظيفه شناسی و احساس مسئوليت شخصی ، ريسک نمايی دقيق و حساب شده و ريسک طلبی . امروز تاكيد و تمركز باری گسترش كار آفرينی و تقويت و توسعه بخشی بازرگانی يک نياز حياتی است يک كارآفرينی آينده لازم است قبلا مسائل مالی و بودجه ای و سرمايه ای را با تكيه و توجه به امر نقدينگی و گردش پول و سرمايه جاری شركت كه امر بسيار مهمی است ، به دقت مورد توجه قرار دهد و با پرهيز و اجتناب از نقاط ضعف و كاستی ها تمركز خود را ولی نقاط قوت معطوف دارد . كار آفرينی امروزه يک بعد حياتی و بسيار مهم مؤسسات كوچک و متوسط بازرگانی است . رشد كارآفرينی كه ريسک نمایی كارآفرينان را می طلبد ، تولد ثروت ، ايجاد فرصتهای شغلی پرداخت ماليات و فعال سازی تقاضاهای اقتصادی برای كالا و خدمات ، قابليت شناوری يک اقتصاد را در راستای رسيدن به اقتصادی پر رونق و متعالی آسان می سازد .

فهرست مطالب :

 • فصل اول : كليات شناخت طرح
 • مقدمه ای بر كارآفرينی
 • نيازسنجی از وضع بازار
 • بازاريابی شركت بهپاک
 • كليات تاريخچه شركت
 • سرمايه شركت و تعميرات آن
 • اعضاء هيئت مديره
 • اساسنامه شركت بهپاک
 • نام ، موضوع ، مدت و …
 • تغييرات در سرمايه شركت
 • مجامع عمومی
 • هيئت مديره
 • بازرس
 • حسابهای شركت
 • انحلال و تصفيه
 • فصل دوم : بررسی فنی طرح
 • محل اجرای طرح
 • هزينه های سرمايه گذاری
 • سرمايه در گردش
 • برنامه توليد و برآورد هزينه های توليد
 • فصل سوم : بازار و بازاريابی
 • مديريت و بازاريابی
 • سيستم بازار
 • عناصر محيط بازاريابی
 • روش های رقابتی
 • برنامه ريزی استراتژيک بازاريابی
 • تجزيه و تحليل و ارزيابی سرمايه گذاريها
 • برنامه ريزی استراتژيک واحدها
 • فرآيند بازاريابی
 • فصل چهارم : بررسی اقتصادی طرح
 • سويا
 • تاريخچه
 • ارزش تغذيه ای سويا
 • خواص تابعی سويا
 • علت پذيرش پايين برای مصرف سويا
 • پروتئين سويا در صنايع غذايی
 • روش مصرف سويا
 • نمودارها
 • فصل پنجم : بررسی مالی طرح
 • نسبت های مالی
 • نسبت های نقدينگی
 • نسبت های فعاليت
 • نسبت های سودآوری
 • فصل ششم : راه اندازی كارخانه
 • امور اداری
 • آموزش ضمن خدمت
 • امور مالی
 • كلياتی در مورد كاركنان شركت بهپاک
 • چارت سازمانی كاركنان
 • عملكرد و فعاليت
 • فعاليت بخش روغنكشی
 • فعاليت بخش توليد آرد و پروتئين
 • فعاليت بخش پنبه پاک كنی
 • خريد
 • خط توليد
 • نمودارهای مربوط به عملكرد كارخانه
 • منابع و مآخذ

قیمت فایل : 3000 تومان – فرمت : word (قابل ویرایش) – صفحات : 98

 • خریدار گرامی : برای دانلود فایل پیشنهاد می کنیم از مدیریت دانلود استفاده کنید. همینطور فایل در قالب فرمت zip میباشد و برای اجرا نیازمند نرم افزار WinRaR میباشد.
۳,۰۰۰ تومان – خرید


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.