no-img
استار پروژه

پایان نامه بررسی الگوی سنی ازدواج در ايران – استار پروژه


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی الگوی سنی ازدواج در ايران
zip
جولای 19, 2016

پایان نامه بررسی الگوی سنی ازدواج در ايران


پایان نامه بررسی الگوی سنی ازدواج در ايران

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش


The pattern of age of marriage in Iran

بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

توضیحی مختصر :

كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهای توسعه به حساب می آيد. جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 میليارد نفر گذشته است و پيش بينی می شود در سال 2025 ميلادی به 5/8 ميليارد نفر برسد طی همين سالها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليونی 100 سال قبل اكنون به نزديک به 7 برابر رسيده است. كشور جمهوری اسلامی ايران كه در دوران سالهای اوليه انقلاب دارای رشد جمعيت بالا و در حدود7/2 (كه تا 4/3 نيز ذكر شده است)  و در سالهای اخير اين ميزان رشد  تا حدود 7/1 (و مواردی تا 2/1 نيز ذكر شده) كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشی از اجرای طرحها و برنامه های كنترل جمعيت در سالهای اخير بوده است. هرم سنی جمعيت ايران در سالهای اول بعد از انقلاب شكلی مخروطی با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سالهای بعد اين رشد بسرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد بطوري كه اكنون يک ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را مي توان به وضوح مشاهده كرد مشابه اين  تغيير را می توان در نمودار رشد جمعيت كشور های اروپايي و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهانی اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (بويژه مردان) و بدليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالی كه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشی از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده مي باشد. كشور ايران دارای جمعيت جوانی مي باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود 35% جمعيت كشور را افراد زير 18 سال تشكيل می دهند اين آمار اهميت تحقيق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر می نمايد. براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوی سازمان ثبت احوال نشان می دهد كه 99 در صد از زنان كشور ما موفق به ازدواج می شوند و تنها يک درصد آنان تا پايان عمر خود موفق به ازدواج نمی شوند. شاخص ديگر ميانگين طول مدت ازدواج است كه اين رقم در جامعه ما بسيار بالا است. الگوی ازدواج در ايران بر اساس باور مردم به اين گونه است كه شوهر بايد از زن بزرگتر باشد و ميزان تفاوت سن حداقل 5 سال را لازم و اين اختلاف سن را ضامن بقای خانواده ها می دانند. همچنين طبق تحقيق انجام شده از سوی سازمان ثبت احوال ميزان تفاوت سنی زن و مرد در كشور طی سالهای دهه 60 بين 8/4 تا 1/5 بوده است  اخيرا مجلس شورای اسلامی نيز در يک طرح پيشنهادی سن قانونی ازدواج برای مردان 18 و برای زنان را 15 سال اعلام نمود. آمار هاي موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربي نيز در همين حدود نشان مي دهد تا به آنجا كه فرمول زير را كه از دوران ارسطو باقی مانده است برای تعيين سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.

فهرست :

 • بیان مسئله
 • عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج
 • عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد
 • عوامل موثر بر اختلاف سن زن و مرد در هنگام ازدواج عوامل موثر بر افزایش و کاهش میزان ازدواج
 • عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن و مرد
 • عوامل موثر بر نسبت جنسی در جامعه
 • اهداف
 • هدف کلی
 • اهداف اختصاصی
 • اهداف کاربردی
 • سوال ها
 • فرضیات
 • روش تحقیق
 • نمونه گیری
 • ملاحظات اخلاقی
 • پیش آزمایی
 • نتیجه بررسی
 • تحلیل داده ها
 • بررسی وضع موجود
 • هرم سنی به تفکیک استان ها
 • هرم سنی به تفکیک روستا و شهر
 • هرم سنی به تفکیک روستا و شهر در کل کشور
 • گروه های سنی
 • گروه های سنی 11 تا 20 سال
 • گروه های سنی کمتر از 10 سال
 • گروه های سنی ازدواج
 • سن ازدواج در زن و مرد
 • مقایسه اختلاف سن زوجین نسبت به سن زن
 • مقایسه اختلاف سن زوجین نسبت به سن مرد
 • مقایسه اختلاف سن زوجین و سال ازدواج
 • مقایسه اختلاف سن زوجین و وضعیت تحصیلی زنان
 • برآورد وضعیت الگوی سنی ازدواج در آینده کشور
 • آغاز بحران
 • برآورد رقمی
 • برآورد شرایط ایده آل
 • پیشگیری
 • نتیجه گیری
 • منابع

 


 » فایل این مطلب به درخواست محقق پروژه حذف گردید «

 دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.