no-img
استار پروژه

پایان نامه بررسی استفاده از سلولز و مشتقات آن در علوم پزشکی – استار پروژه


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی استفاده از سلولز و مشتقات آن در علوم پزشکی
doc
اکتبر 14, 2018
377 کیلوبایت
55 صفحه (word)
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی استفاده از سلولز و مشتقات آن در علوم پزشکی


پایان نامه بررسی استفاده از سلولز و مشتقات آن در علوم پزشکی

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش

نویسندگان : نوشته شده توسط تیم سایت استار پروژه

 

قسمتی از متن پایان نامه :
مقدمه :
سلولز فراوان ترین زیست بسپار است. این بسپار در دیواره ی سلولی بسیاری از موجودات زنده، از باکتری ها (سینوباکتریا)، تاپروکاریوت ها (آستوباکتر، ریزوبیوم، آگروباکتریوم) و تایوکاریوت ها (قارچ ها، آمیپ ها، جلبک های سبز، جلبک های دریایی و آب شیرین ، خزه ها، سرخس ها ، بازدانگان، نهان دانگان) وجود دارد همچنین این زیست بسپار توسط برخی جانوران نیز تولید می شود. بی تردید سلولز (همراه با نشاسته) از مهمترین مواد پلیمری طبیعی و مهم ترین مواد کربوهیدراتی مورد نیاز حیات زیست شناختی و اجتماعی بشر به شمار می رود. سلولز طبیعی ساخته شده توسط بیوسنتز در موجودات زنده فقط از واحدهای گلوگز، به عنوان انیدرو گلوگز یا واحد های گلوکان n(C_6 H_1.O_5) تشکیل شده که با پیوند های 4و1 β-به هم متصل شده اند.
مشتقات سلولز حاصل از واکنش هایی مانند هیدرولیز اسیدی، آمایش قلیایی، اکسایش، شبکه بندی، استری شدن، کربوکسی متیل دار شدن، نیترودار شدن و کوپلیمر شدن پیوندی، سال هاست که در فراورده های متنوع (کاغذ، منسوجات، محصولات غذایی، آرایشی – بهداشتی و دارویی) استفاده می شوند.
نیاز به دارو و درمان صحیح به موازات رشد فزاینده جمعیت، رو به افزایش نهاده است. دارو درمانی با فرآورده های رایج به دلیل نیاز به تکرار دوز در فواصل زمانی کوتاه و معین امکان دستیابی به درمان صحیح را محدود می کند. اساسی ترین روش برای دسترسی به دارورسانی مطلوب، طرح ریزی سیستم هایی است که دارو را با سرعت کنترل شده در خون آزاد کند، به طوری که غلظت آن در خون در سطح مناسب درمانی و زیر سطح سمیت آن باقی بماند. بدین منظور از پلیمرها به عنوان نگهدارنده یا عاملان دارو استفاده می شود. پلیمرها می توانند به دو طریق نفوذی و شیمیایی سرعت آزاد سازی دارو را کنترل کنند. در روش کنترل نفوذی برای ساختن دارو، از مخازن یا غشاهای پلیمری استفاده می شود که مشتقات سلولزی بخش عمده ای از این پلیمرها را تشکیل می دهند. این غشاءها به عنوان سدهای نفوذ پذیر عمل می کنند یا سوراخ هایی دارند که اجازه حرکت مولکول ها را از میان غشاء فراهم می سازند. غشاء های پلیمری می توانند در اثر متورم یا متراکم شدن محلول دارویی خود را به بیرون برانند. از چنین شیوه هایی برای درمان نظام دارو موضعی استفاده می شود. بنابراین امروزه سلولز یکی از پلیمرهای پرکاربرد در صنعت دارو سازی می باشد که تحقیقات فراوانی بر روی کاربردهای جدید و مشتقات جدید در دنیا در حال انجام است.

تاریخچه :
سلولز اجزای اصلی ساختاری گیاهان را تشکیل داده و به صورت طبیعی و در مقادیر بسیار زیادی موجود بوده و سالانه تولید می گردد. کلم و همکاران 2001 اولین معرفی سلولز توسط پاین در سال 1838 گزارش گردید که مبتنی به فرومول تجربی C6H1005 بوده است پاین 1842 کراسیک 1393 گروه های هیدروکسی سلولز به صورت کامل و جزئی با مواد شیمیایی مختلف می تواند واکنش داده و مشتقات سلولزی واجد ویژگی های متنوع و مفیدی را تولید کند از میان این مشتقات متنوع سلولزی پلیمرهای قابل حل در آب در موارد بسیاری قابل توجه و مفید می باشد با وجود فراوانی بسیار زیاد سلولز و پتانسیل کاربردهای متنوع آن سلولز در بسیاری از حلال های تجاری قابل حل نیست بدین منظور نیاز است که با روش های مشتق سازی ساختار سلولز تغییر نموده و یا اصلاح شود به طوری که گروه های عامل مناسب به طوری جزئی یا حتی کامل جایگزین گروه های هیدروکسیل موجود در ساختار سلولز گردد که نتیجه آن بهبود حلالیت سلولز در حلال های متداول است این فرآیندها منجر به تولید مشتقات سلولزی می گردد که گستره ی کاربردی وسیع تری فراهم می کند.
آپاو 2004 خمیرهای دارای 90-99 درصد الفا سلولز ماده اولیه مهمی در تولید مشتقات سلولزی محسوب می شوند چوب و ضایعات آن منبع مهم تهیه آلفا سلولز است. به طور کلی خمیرهایی که دارای الفا سلولز زیاد و مقدار همی سلولز نپتوزان لیگنین مواد معدنی و مواد استخراجی کم و در عین حال دارای شفافیت زیاد می باشد و توزیع وزن مولکولی طول زنجیره سلولزی یکنواختی دارند خمیرهای آلفا سلولز یا خمیر حل شونده مناسب نامیده می شوند.

چوب و سلولز :
چوب ترکیب پیچیده ای است که از سه ماده بیوپلیمری اصلی و شمار زیادی از ترکیبات طبیعی دیگر ساخته شده است. منبع اصلی چوب، درختان سوزنی برگ و پهن برگ اند که اولی بیش از 30000 گونه و دومی بیش از 520 گونه را در کره زمین شامل می شوند. می توان گفت انسان در طول تاریخ زندگی اش بر روی زمین، همواره با سه ماده بیش از هر ماده ملموس دیگر سروکار داشته و از آنها استفاده کرده است : چوب، خاک و آب. بیشترین استفاده چوب در ساخت سرپناه، ابزار و ایجاد گرما بوده است.
ماده اصلی تشکیل دهنده چوب، سلولز است. این بیوپلیمر، فراوانترین ماده آلی طبیعی تجدید پذیر و در دسترس همگان است. این ماده، به طور عمده محصولی از فرآیند فتوسنتز گیاهان سبز است و سالیانه افزون بر 1000-100 میلیارد تن سلولز به طور تجدیدپذیر در طبیعت تولید می شود. قسمت اعظم این مقدار، به صورت خالص (مانند آنچه در گیاه پنبه وجود دارد) نیست بلکه در ترکیب با لیگنین و سایر پلی ساکاریدها (هِمی سلولزها) در دیواره یاخته های گیاهان چوبی وجود دارد.
چوب از یاخته های طویلی تشکیل شده است که اغلب در جهت طولی ساقه کشیده شده اند. این یاخته ها از طریق منافذی به نام (حفره) به یکدیگر مرتبط می شوند. شکلهای متنوع یاخته ها به نوع کارکرد و نقش آنها بستگی دارد. یاخته ها، استحکام مکانیکی گیاه را تامین و وظیفه عمومی انتقال و ذخیره سازی مواد غذایی گیاه را فراهم می کنند.

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • فصل اول – کلیات : بیان مسئله
 • مقدمه
 • تاریخچه
 • چوب و سلولز
 • جایگاه سلولز در ساختار چوب
 • ساختار سلولز و سایر بیوپلیمرهای چوب
 • ساختار مولکولی سلولز
 • مشخصات فیزیکی – شیمیایی سلولز
 • استرهای سلولز
 • استرهای معدنی
 • استرهای آلی
 • اترهای سلولز
 • آلکیل اترها
 • هیدروکسی آلکیل اترها
 • کربوکسی متیل سلولز
 • سلولززانتات
 • پلیمرشدن پیوندی
 • کاربرد مشتقات سلولز در داروسازی
 • کربوکسی متیل سلولز
 • هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
 • کاربرد مشتقات سلولز در پزشکی
 • تاثیر سدیم کربوکسی متیل سلولز بر نفوذپذیری روده ای فورسماید
 • تاثیرسدیم کربوکسی متیل سلولز برسرعت دیالیز فورزماید
 • تهیه پودر چسب دندان مصنوعی و بررسی کارایی بالینی آن
 • ارزیابی بارگذاری و رهایش مترونیدازول در فیلم سلولز با کتریایی به عنوان پانسمان دارویی
 • سنتز و تعیین مشخصات باکتریال سلولز با استفاده از Acetobacter xylinum ATCC
 • فرمولاسیون ژل موضعی هیدروالکی 2/0 درصد ایندومتاسین با استفاده از کربوکسی متیل سلولز و هیدروکسی پروپیل سلولز
 • فصل – دوم سوابق تحقیق (مروری بر مطالعات گذشته)
 • پیشینه
 • فصل سوم
 • مواد و روش ها
 • پلیمرهای آبدوست
 • پلیمرهای آبگریز
 • پلیمرهای حساس به PH 32
 • پلیمرهای زیست چسبنده
 • هیدروژل ها
 • لاتکسها
 • کربوکسی متیل سلولز (CMC)
 • فصل چهارم
 • نتایج و بحث
 • سلولز
 • مشتقات سلولز
 • سلولز در پزشکی
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری
 • منابع

 


قیمت فایل : 10,000 تومان – فرمت : word (قابل ویرایش) – صفحات : 55

 • خریدار گرامی : برای دانلود فایل پیشنهاد می کنیم از مدیریت دانلود استفاده کنید. همینطور فایل در قالب فرمت zip میباشد و برای اجرا نیازمند نرم افزار WinRaR میباشد.
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.