no-img
استار پروژه

طرح توجیهی تجهيز مرکز خدمات بالينی در منزل به صورت شبانه روزی – استار پروژه


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

DOC
طرح توجیهی تجهيز مرکز خدمات بالينی در منزل به صورت شبانه روزی
doc
آگوست 7, 2017
38 کیلوبایت
23 صفحه (word)
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان – خرید

طرح توجیهی تجهيز مرکز خدمات بالينی در منزل به صورت شبانه روزی


طرح توجیهی تجهيز مرکز خدمات بالينی در منزل به صورت شبانه روزی

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش


طرح توجیهی تجهيز مرکز خدمات بالينی در منزل به صورت شبانه روزی

طرح توجیهی تجهيز مرکز خدمات بالينی در منزل به صورت شبانه روزی

Clarify the Clinical Clinical Services Center at home 24 hours a day

توضیحی مختصر :

افزايش سطح بهداشت و سلامت شهروندان اثر مستقيمي بر شاخصهاي اقتصادي جامعه دارد. چنانچه افراد اجتماع قادر باشند به راحتي به فعاليت اقتصادي اجتمـاعي بپردازنـد رشد اقتصادي شتاب فزاينده اي را تجربه خواهد كرد. اين امر در بيانيه بهداشت بـراي همه تا سال 2000 سازمان بهداشت جهاني كه در اجلاس سي ام خـود مهمتـرين هـدف اجتماعي دولتها را رساندن كليه مردم جهان به درجه اي از سلامت كـه بتواننـد از نظـر اجتماعي اقتصادي داراي زندگي موثري باشند نيز منعكس شده است . اهتمام دولت به بهبود سطح بهداشت همگـاني عـلاوه بـر سـرمايه گـذاريهاي مـستقيم دولت در بخش بهداشت ودرمان به شكل انجام حمايت از بخشهاي غير دولتي ودر نظر گرفتن تسهيلات براي اين بخش نيز انجام ميپذيرد. انجام اين حمايتها معمولا” در ارتقاي سطح خدمات ارائه شده به بيماران اثر قابل توجهي ميگذارد. از ديگر سـو بـا توجـه بـه افزايش ظرفيت دانشكده هاي پزشكي كشور در دهـه هـاي 60 و 70 و افـزايش تعـداد پزشكان جوياي كار جوان ، لـزوم توجـه هـر چـه بيـشتر بـه سـرمايه گـذاري در بخـش بهداشت و درمان آشكارتر ميگردد، چراكه عليـرغم نيـازمبرم شـهروندان بـه خـدماتبهداشتي و درماني تعداد زيادي از فارغ التحصيلان دانشكده هـاي پزشـكي كـشور فاقـد شغل مرتبط با تخصص خود ميباشد. اجراي چنين طرحهايي ضمن آنكه كمك شايان به بهبود سطح بهداشـت همگـاني اسـت ، زمينه مناسب براي اشتغال بـه كـار دانـش آموختگـان علـوم پزشـكي از قبيـل پزشـكان عمومي و متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي ، علوم آزمايشگاهي پرسـتار، بهيـار و… را فراهم مي آورد. ضمن اينكه با توجه به ابنكـه درصـد بـالايي از فـارغ التحـصيلان ايـن رشته ها خصوصا” پزشكي و پرستاري را بانوان تشكيل ميدهنـد، ايـن طـرح ميتوانـد بـه وسيله بانوان متخصص نيز به مرحله اجرا در آيد.

خلاصه طرح :

موضوع طرح : تجهيز مرکز خدمات بالينی در منزل به صورت شبانه روزی

سرمايه گذاری کل طرح : ٢٨۴٣۵١ ميليون ريال

سهم آورده متقاضی : ٢٨۴٣۵ ميليون ريال

سهم تسهيلات : ١٠٠٠ ميليون ريال

دوره بازگشت سرمايه : ١٨ ماه

اشتغالزائی طرح : ٢٧ نفر بطور مستقيم

نرخ بازدهی طرح : ٨۶%

 


قیمت فایل : 3000 تومان – فرمت : word (قابل ویرایش) – صفحات : 23

  • خریدار گرامی : برای دانلود فایل پیشنهاد می کنیم از مدیریت دانلود استفاده کنید. همینطور فایل در قالب فرمت zip میباشد و برای اجرا نیازمند نرم افزار WinRaR میباشد.
۳,۰۰۰ تومان – خرید


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.