no-img
استار پروژه

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس – استار پروژه


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس
zip
جولای 12, 2016

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس


دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش


manbae-kontrol-ezate-nafs -

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

توضیحی مختصر :

عزت نفس یک شاخص بسیاری مهم در شخصیت افراد است که با مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و فکر می کنیم دیگران برای ما قائل هستند گفته می شود و منبع کنترل دارای دو بعد است کنترل درونی (ما بر سرونوشت خود کنترل داریم و دلیل شکست ما و موفقیت هایمان خود ما هستیم) منبع کنترل بیرونی ( ما بر سرنوشت خود کنترل نداریم و دلیل شکست ما و پیروزی ما سرنوشت و بخت و اقبال است). مسئله در این پژوهش این است که آیا بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان دختر و دانشجویان پسر رابطه معنا داری وجود دارد و آیا بین عزت نفس دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد و همچنین اینکه آیا بین کنترل دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد یا نه.

فهرست :

 • چكيده تحقيق
 • مقدمه
 • 1- فصل اول
 • 1-1- بیان مسئله
 • 1-2-اهمیت پژوهش
 • 1-3- هدف پژوهش
 • 1-4-سوالات پژوهش
 • 1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها
 • 1-5-1- منبع کنترل
 • 1-5-1-2-تعریف عملیاتی
 • 1-5-2-عزت نفس
 • 2- فصل دوم
 • پيشينه نظری
 • 2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس
 • 2-1-1- نظریه جیمز
 • 2-1-2- نظریه مید
 • 2-1-3- نظریه کولی
 • 2-1-4- نظریه روزنبرگ
 • 2-1-5- نظریه سالیوان
 • 2-1-6- نظریه هورنای
 • 2-1-7- نظریه آدلر
 • 2-1-8- نظریه راجرز
 • 2-1-9- نظريه مزلو
 • 2-1-10-نظریه ی آلپورت
 • 2-1-11-نظریه ی دیگر روانشناسان
 • 2-1-12-عزت نفس و غرور
 • 2-1-13-نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس
 • 2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان
 • 2-1-15-كمك تخصصي براي افزايش عزت نفس
 • 2-2-منبع كنترل
 • 2-2-1-رويكردها و نظريه هاي متفاوت درباره منبع كنترل
 • 2-2-2-مفاهيم اساسي نظريه يادگيرِي اجتماعي
 • 2-2-3-تفاوت هاي فردي
 • 2-2-4-كنترل
 • 2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل
 • 2-2-6-منبع كنترل
 • 2-2-6-1-منبع كنترل دروني
 • 2-2-6-2-منبع كنترل بيروني
 • 2-2-6-3-ويژگي هاي افراد با منبع كنترل دروني
 • 2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی
 • 2-2-7- تصور راتر در باره انسان
 • 3- فصل سوم
 • 3-1 – طرح پژوهش
 • 3-2- جامعه ی مورد پژوهش
 • 3-3- نمونه روش نمونه گیری
 • 3-4-ابزارتحقیق
 • 3-4-1-آزمون منبع کنترل
 • 3-4-2-آزمون عزت نفس
 • 3-5-روش اجرای پژوهش
 • 3-5-1-اجرای اصلی
 • 3-6-1-روش آمار
 • 4- فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل آماری
 • 4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش
 • 5-فصل پنجم
 • 5-1-بحث و نتيجه گيري
 • 5-2-پيشنهادات
 • منابع
 • ضمائم

 


 » فایل این مطلب به درخواست محقق پروژه حذف گردید «

 دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.