no-img
استار پروژه

دانلود مقاله طراحی پست ۲۰ کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آن – استار پروژه


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

DOC
دانلود مقاله طراحی پست ۲۰ کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آن
doc
آگوست 9, 2017
333 کیلوبایت
101 صفحه (word)

دانلود مقاله طراحی پست ۲۰ کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آن


دانلود مقاله طراحی پست ۲۰ کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آن

تمامی حقوق این فایل مربوط به ناشر آن می باشد.

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش


دانلود مقاله طراحی پست ۲۰ کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آن

دانلود مقاله طراحی پست ۲۰ کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آن

Download 20KV post design article and equipment used in it

قسمتی از مقاله :

پست 20 کیلو ولت میراکننده مخصوصا برای استاندارد اجرایی هجومی که در هنگام کلید زنی خازنهای شارژ شده و اتصال آنها به شبکه ac ایجاد می گردد، بکار می روند. این ترانسفورماتورها  بصورت سری با خازنهای قرار می گیرند. در هنگام کار عادی ، جریان نامی خازن از داخل ترانسفورماتور می گذرد. حداکثر جریان مجاز (اضافه جریان) ترانسفورماتور، برابر با مقدار تعیین شده برای خازنهای شنت در استاندارد مربوطه خازن می باشد.

پست 20 کیلو ولت تنظیم کننده در سیستمهای  a.c پست 20 کیلو ولت  هستند که به همراه خازنهای به شبکه متصل می شوند تا مدارهای مخصوص جهت فیلتر کردن را تنظیم بکنند  بطوریکه در یک محدوده فرکانس صوتی، تشدید شده و بوسیله می توان اقدام به حذف ، سد کردن و یا فیلتر کردن هامونیکها و یا فرکانسهای مخابراتی نمود. پست 20 کیلو ولت  تنظیم کننده هم بصورت موازی به سیستم متصل می گردند( در این حالت ولتاژ جریان بار در دو سرآن  قرار می گیرد) و هم بصورت سری ( که در این حالت جریان بار از داخل آن می گذرد).

ترانسفورمر زمین کننده در سیستمهای بکار می رود که عملا دارای زمینهای متفاوتی می باشند. این موضوع بستگی دارد به جریان زمینی که در مواقع بروز خطای فاز به زمین در هر نقطه از سیستم برقرار می گردد.
در صورتیکه نقطه نوتر ترانسفورمر زمین کننده ، بطور مستقیم و یا توسط یک ترانسفورماتور خازن گذاری شده  به زمین متصل گردد در آن صورت جریان زمین نامی نسبتا بزرگ شده و در عوض مدت زمان آن کوتاه خواهد بود( فقط چند ثانیه). و در صورتیکه نقطه نوتر این ترانسفورمر به یک ترانسفورماتور خازن گذاری شده  صاعقه متصل گردد در آن صورت جریان زمین نامی از نظر دامنه محدود شده و در عوض مدت زمان آن طولانی تر می گردد (ساعتها و یا حتی بصورت پیوسته و دائمی).

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • معرفی
 • پست ۲۰ کیلو ولت خازن گذاری شده
 • پست  ۲۰ کیلو ولت  زمین کننده نوتر سیستم
 • انواع ترانسفورماتورها
 • اهداف
 • تعاریف
 • عنصر پست  ۲۰ کیلو ولتی
 • واحد پست  ۲۰ کیلو ولتی
 • بانک پست  ۲۰ کیلو ولتی
 • تجهیزات پست  ۲۰ کیلو ولت
 • وسیله تخلیه پست  ۲۰ کیلو ولت
 • ترمینالهای خط
 • ولتاژ نامی Un
 • سطح عایقی U
 • خروجی نامی
 • جریان نامی
 • تلفات پست  ۲۰ کیلو ولت
 • تانژانت زاویه تلفات (tan )
 • حداکثر ولتاژ سیستم Um
 • دمای هوای محیط
 • دمای هوای خنک کننده
 • دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست  ۲۰ کیلو ولت
 • دمای استاندارد آزمایش
 • طراحی و ساخت
 • توان واحد پست  ۲۰ کیلو ولتی
 • اضافه بار قابل قبول
 • حداکثر ولتاژ قابل قبول
 • حداکثر جریان قابل قبول
 • پلاک شناسایی پست  ۲۰ کیلو ولت
 • مشخصات کلی پست  ۲۰ کیلو ولت
 • تعاریف
 • جریان نامی دائمی
 • آزمایشات معمول(Routine tets)
 • اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ
 • کلیات
 • پست  ۲۰ کیلو ولت  نوع خشک
 • پست  ۲۰ کیلو ولت  نوع روغنی
 • کنترانسها
 • مقدمه
 • معرفی
 • طراحی
 • تعاریف
 • جریان دائم نامی IN
 • جریان هجومی نامی
 • اندوکتانس نامی
 • فاکتور Q
 • جریان هجومی نامی
 • سطح عایقی
 • افزایش دما
 • پلاک شناسایی
 • اطلاعاتی که باید  هر ترانسفورماتور داده شود.
 • آزمایشها
 • آزمایشهای معمول
 • اندازه گیری مقاومت سیم پیچ
 • اندازه گیری اندوکتانس
 • آزمایش تحمل منبع ولتاژ مجزا
 • آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی
 • تلرانسلها
 • مقدمه
 • معرفی
 • طراحی
 • تعاریف
 • جریان نامی  با فرکانس سیستم IN
 • ولتاژ  نامی با فرکانس سیستم
 • جریان نامی با فرکانس تنظیم IA
 • ولتاژ نامی  با فرکانس  تنظیم UA
 • فرکانس تنظیم نامی fA
 • اندوکتانس نامی LA
 • فاکتور Q نامی QA
 • جریان  کوتاه مدت نامی IKN
 • مقادیر نامی
 • مقادیر ولتاژ و جریان نامی
 • جریان کوتاه مدت نامی
 • فاکتور Q نامی
 • ضعیف ولتاژ و جریان
 • سطح عایقی
 • پلاک شناسایی
 • اطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده  شود.
 • آزمایشها
 • اطلاعات کلی در مورد آزمایشهای انجام شده ، نمونه و خاص در بخشهای بعدی آمده است.
 • اندازه گیری اندوکتانس
 • آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی
 • اندازه گیری فاکتور Q
 • اندازه گیری تلفات
 • تعیین نحوه افزایش دما
 • تلرانس
 • مقدمه
 • طراحی
 • تعاریف
 • سیم پیچ اصلی
 • ولتاژ نامی
 • جریان زمین نامی
 • مقادیر نامی
 • ولتاژ نامی سیم پیچ اصلی
 • جریان زمین نامی
 • امپدانس توالی صفر نامی
 • سطح عایقی
 • پلاک شناسایی
 • نوع ترانسفورمر یا ترانسفورماتور
 • آزمایشها
 • آزمایشهای نمونه
 • آزمایشهای خاص
 • اندازه گیری امپدانس توالی صفر
 • افزایش درجه حرارت در جریان زمین نامی
 • تعیین توانایی تحمل جریان کوتاه مدت
 • تلرانسها
 • آزمایشات پست  ۲۰ کیلو ولت
 • کلیات آزمایشهای پست  ۲۰ کیلو ولت به دو نوع زیر می باشند
 • جزئیات آزمایشات
 • تلفات پست  ۲۰ کیلو ولت
 • آزمایش معلول
 • آزمایش نمونه
 • آزمایش پایداری حرارتی (آزمایش نمونه)
 • آزمایشات ولتاژ
 • برای واحدهای پست  ۲۰ کیلو ولتی
 • برای بانکهای پست  ۲۰ کیلو ولتی
 • آزمایش یونیزاسیون پست  ۲۰ کیلو ولت (آزمایش نمونه)
 • سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال پست  ۲۰ کیلو ولت و زمین
 • مقدمه
 • معرفی
 • تعاریف
 • ولتاژ نامی
 • جریان نامی
 • محدوده تنظیم
 • سیم پیچ کمکی
 • سیم پیچ ثانویه
 • ولتاژ نامی
 • جریان نامی
 • محدوده تنظیم
 • افزایش درجه حرارت سیم پیچ
 • سطح عایقی
 • پلاک شناسایی
 • آزمایشها
 • آزمایشهای نمونه
 • آزمایش های خاص
 • اندازه گیری ولتاژ بی باری
 • آزمایش افزایش درجه حرارت
 • آزمایشهای دی الکتریک
 • برای عایق غیریکنواخت
 • تلرانسها
 • مقدمه
 • معرفی
 • حالات مطالعه شده‌ی ترانسفورماتور و نتایج تشخیصی سیستم
 • ایجاد سیستم
 • انتخاب روش‌های گوناگون تفسیر خطای پست
 • داده‌های تحلیل گاز محلول در روغن (خطای پست  )برای کاربر
 • تست برای شرایط خطا دار ترانسفورماتور
 • تشخیص خطاهای ترانسفورماتور
 • روش نسبیت چهارگانه‌ی راجر


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.