no-img
استار پروژه

اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟ – استار پروژه


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

DOC
اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟
doc
ژانویه 29, 2017
40 کیلوبایت
33 صفحه (word)
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان – خرید

اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟


اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایشاقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟

توضیحی :

چکیده :
عده‌ ای كنترل رفتار فراگيرندگان و تسلط بر عوامل رفتاری آنان را انضباط می نامند، برخی معتقدند؛ نظم و انظباط شامل هر نوع سازماندهی در محيط مدرسه و كلاس است، به نحوی كه سبب افزايش يادگيری ‌شود.
پایبندی به ضابطه ها در یک گروه اجتماعی باعث تداوم آن می شود. انضباط، اخلاق کلاس درس است و بدون آن کلاس تبدیل به یک ازدحام یا غوغا می شود.
در سال تحصیلی اخیر  شاهد مسأله ی بی انضباطی بچه ها و مشكلات مدرسه که باعث آزار برخی همکاران می شد، بودم.
تقريبا هفته ای سه بار و هر هفته يكی از همكاران می ناليد در حالی كه از شدت عصبانيت گر گرفته بود از كلاسش وارد دفتر می شد و معمولاً هم از دانش آموزان كلاس سوم  می ناليدند و آن ها را دانش ‌آموزانی نفهم و بی انضباط می خوانند كه به همه چيز توجه دارند مگر درس و تكاليفشان و اينک آن ها هيچ احساس مسئوليتی در قبال وظايف تحصيلی و مدرسه خود ندارند و تنها برای گذراندن وقت به مدرسه می آيند و هيچ ارزشی برای زحمات معلم هايشان قائل نيستند.
خوشبختانه با راه کارهایی که در این پژوهش هم به آنها پرداخته شده ، توانستم تا حد زیادی این رفتارها را کنترل کنم و مانع تکرار مجدد آنها توسط دانش آموزان گردم.
کلید واژه : بی انضباطی – حرفه و فن – سوم راهنمایی
مقدمه :
توصيف مسئله و وضيت موجود
سال های نخستین خدمتم را در روستاهای دور و نزديک و همراه با دانش آموزانی گذراندم كه اغلب دارای شخصيت های پر تحرک و در عين حال سر شار از فهم و نجابتی شايسته يک پسر ايرانی بودند شايد نحوه زندگی آن ها سبب شده بود بزرگتر از سن شان رفتار كنند. آن ها بچه هايی آرام و منضبط بودند و مشكلی برايم ايجاد نمی كردند فقط به فكر درسشان بودن چون در خانه هايشان وظايف زيادی را بايد انجام می دادند. پس در منزل فرصت كمتر می داشتند و سعی می كردند از همه لحظات كلاس برای برطرف كردن مشكلات درسی شان استفاده كنند . اما در این چند سال اخیر كه بیشتر ساعات کاری را در شهر مشغول خدمت شدم، شاهد مسأله ی بی انضباطی بچه ها و مشكلات مدرسه که باعث آزار برخی همکاران می شد، بودم. من در مدرسه راهنمايی سيد جمال الدين اسدآبادی شهر فاضل آباد شهرستان علی آبادکتول، مشغول به كار شده ام و نسبت به ديگر مدارس كه درس داشته ام كلاس هايی پر جمعيت دارد.
ساختمان آموزشگاه دارای نماز خانه کتابخانه و فضایی برای آزمایشگاه و کارگاه حرفه وفن که امکانات محدودی دارد اختصاص یافته و دفتر آموزشگاه و اتاق دفتری داری می باشد. اکثر دانش آموزان دارای وضعیت اقتصادی و فرهنگی متوسطی و اغلب آنها در خانوادهای با باورهای دینی قوی رشد کرده اند. و طبق پرسشنامه ای که از والدین داشته ایم. بیشتر با مشکلات اقتصادی و خانوادگی دست و پنجه نرم می کردند در عین حال تعدادی از والدین به لحاظ اجتماعی از رتبه خوبی برخوردار بودند.
البته من در مدارس پرجمعيت ديگری هم تدريس داشته ام كه می توان گفت در آن مدارس هم اين مشكل احساس می شد البته خود من از جهت برقراری ارتباط با بچه ها راحت هستم و مشكل چندانی نداشتم اما از تنش هايی كه بين بچه ها و ساير معلمان، مدير و معاون و … ايجاد می شد بسيار رنج می بردم تقريبا هفته ای سه بار و هر هفته يكی از همكاران می ناليد در حالی كه از شدت عصبانيت گر گرفته بود از كلاسش وارد دفتر می شد و معمولاً هم از دانش آموزان كلاس سوم می ناليدند و آن ها را دانش ‌آموزانی نفهم و بی انضباط می خوانند كه به همه چيز توجه دارند مگر درس و تكاليفشان و اينک آن ها هيچ احساس مسئوليتی در قبال وظايف تحصيلی و مدرسه خود ندارند و تنها برای گذراندن وقت به مدرسه می آيند و هيچ ارزشی برای زحمات معلم هايشان قائل نيستند.
من به آنها حق می دادم حضور چند دانش آموز اخلال گر باعث شده بود ديگران را تحت تاثر قرار داده با خود همراه سازند و بجه ها اين كلاس مرا هم با وجود اينكه علاقه بسيار زيادی به بچه ها دارم و دوست دارم هميشه آن ها را شاد ببينم تا سرو صدا و حرف زشت زدن به يكديگر ، تحريک كردند و نزديک بود قانون مخصوص خودم را فراموش كنم اختيار و نفوذ اخلاقيم را رها كرده و وارد گود رقابت با آنها شدم اما به سرعت خودم را كنترل كردم و اجازه ندادم خشم و غصب بر من چيره شود و من هم به كسی توهين كنم و يا اينكه بخواهم كسی را تنبيه کنم وقتی محيط های آموزش مختلف را مقايسه می كردم مثل روز برايم روشن بود كه تفاوت رفتار و آرامش و انضباط و متقابلا ارزشی كه دانش آموزان برای خود قائل بودند مستقيماً در نحوه آموزش و يادگيری آنها مؤثر بود و امر آموزش و تسهیل می كرد و مهم تر اينكه در كلاس های منظم از زمانيكه با يكديگر می گذرانديم لذت می بردیم اما امسال بايد هميشه در يک حالت كاملاً هوشیار می بودم تا اينكه مشكلی پيش نيايد كه مانع آموزش شود. خيلی خسته می شدم و جالب اينكه بچه ها هميشه نا آگاهانه سعی داشتند بلكه فرصتی پيدا كنند تا مساله ای ايجاد كرده و وقت كلاس را تلف كنند و من هميشه سعی می كردم حسن روابط را با آن ها حفظ كنم و آن ها را زیر نظر بگیرم . نمی گذاشتم موفق شوند و من گواه و مهر تائيدی بر محكوميت هايی باشم كه به رفتار منفی بزرگترها نسبت می دهند به هر حال به سختی فشار بی انضباطی و به قول برخی همكاران بی ادبی و بی فرهنگی بچه ها را تحمل می كردم و بر خلاف خلقياتی كه داشتم و با بچه ها به شوخی طبعی و لطافت بر خورد می كردم حالا بايد خيلی با احتياط رفتار كنم و سنگينی گذشت زمان را احساس می كردم كه بسيار برايم ملال آور بود و می ترسيدم اين حالت به بچه ها منتقل شود اين مسأله بسيار فكرم را مشغول كرده و بود و تصميم گرفتم با ديگر همكاران در اين باره صحبت كنم با تعجب ديدم بيشتر آن ها اظهار می كنند دانش آموزان اين كلاس را رها كنيد اين ها به هيچ وجه قابل كنترل نيستند بايد برويم كلاس درسمان را بدهيم و خارج شويم به آن ها رو ندهيد و خارج از حيطه درسی با آن ها صحبت نكنيد كه كارتان پس معركه است آن ها معتقد بودند بايد از روشی خشک استفاده كرد كه بچه ها به خود اجازه ندهند كلاس را شلوغ كنند و يا اينكه از همان تدابيری استفاده كند كه سعی دارند آن را ريشه كن كنند مثلاً برای اينكه سرو صدای بچه ها را آرام كنيم خودمان صدايمان را بلند كنيم و يا وقتی می خواهيم دعوايی را خاتمه دهيم از زور استفاده كنيم در مقابل بی ادبی دانش آموز بی ادب باشيم . اگر بد دهن است بد و بی راه بگوييم و قبل از همه اينها اينقدر خشن و خشک رفتار كنيم و مقررات سخت وضع كنيم كه جرأت حرف زدن نداشته باشند .

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • مقدمه
 • توصیف مسئله و وضعیت موجود
 • گردآوری شواهد 1
 • تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی
 • یافته های علمی
 • مشاهده
 • پیشینه تحقیق
 • تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها
 • ارائه راه حل های پیشنهادی و بررسی راه حل ها (شواهد 2)
 • منابع

 


قیمت فایل : 3000 تومان – فرمت : word (قابل ویرایش) – صفحات : 33

 • خریدار گرامی : برای دانلود فایل پیشنهاد می کنیم از مدیریت دانلود استفاده کنید. همینطور فایل در قالب فرمت zip میباشد و برای اجرا نیازمند نرم افزار WinRaR میباشد.
۳,۰۰۰ تومان – خرید


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.