no-img
استار پروژه

اقدام پژوهی چگونه توانستم ميزان علاقه مندی دانش‌آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن افزايش دهم؟ – استار پروژه


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

DOC
اقدام پژوهی چگونه توانستم ميزان علاقه مندی دانش‌آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن افزايش دهم؟
doc
فوریه 1, 2017
37 کیلوبایت
35 صفحه (word)
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان – خرید

اقدام پژوهی چگونه توانستم ميزان علاقه مندی دانش‌آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن افزايش دهم؟


اقدام پژوهی چگونه توانستم ميزان علاقه مندی دانش‌آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن افزايش دهم؟

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش


اقدام پژوهی چگونه توانستم ميزان علاقه مندی دانش‌آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن افزايش دهم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم ميزان علاقه مندی دانش‌آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن افزايش دهم؟

توضیحی مختصر :

چکیده :
عنوان اقدام پژوهی حاضر اين است که ، چگونه توانستم ميزان علاقه مندی دانش‌ آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن افزايش دهم؟ و هدف اصلی آن نيز افزايش ميزان علاقه مندی دانش‌ آموزان ياد شده به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن می باشد. اما نکته ای که اشاره به آن خالی از لطف نمی باشد ، آن است که اگر چه موضوع و عنوان اقدام پژوهی حاضر، تکراری به نظر می رسد ، اما بايد اذعان نمود که گاهی از اوقات ، تکرار نه تنها زيبا و ضروری ست ، که بسيار حياتی نيز می باشد ! از آن جمله می توان به تکرار شب و روز، تکرار نماز های پنج گانه در هر روز و غیره اشاره نمود. علاوه بر اين ، آشنا نمودن کودکان با اصول و مباني دين اسلام، به ويژه قرآن کريم ، آن هم در پايه اول دبستان ، همواره نيازمند تکرار است. زيرا عامل « تکرار » در فرآيند تدريس ، امری اجتناب ناپذير می باشد. بدون شک ، انجام این تحقیق ، از ابعاد گوناگون دارای اهمیت و ضرورت بسیار بوده است. زیرا از یک سو، علاوه بر ایجاد علاقه مندی در دانش‌آموزان پایه اول دبستان ……… به درس قرآن ، میزان فعالیت و مهارت آنان در روخوانی ، روان خوانی ، قرائت و حفظ آیات ، پیام ها و داستان های قرآنی را افزایش می داد و از دیگر سو، موفقیت دانش‌ آموزان در یادگیری دیگر دروس ( قرائت فارسی ، جمله نویسی ، املا و غیره ) را نیز امکان پذیر می ساخت.
واژگان کلیدی : دانش آموزان – پایه اول – قرآن – علاقه مندی
مقدمه :
در هنگام پرداختن به مباحث قرآنی، شايسته است که ابتدا بدانيم ، خود قرآن درباره خود چه می گويد؟ و يا خويشتن را چگونه معرفی می کند؟ از اين رو، اولين نکته ای که قرآن در اين زمينه بدان اشاره می نمايد آن است که ، اين کلمات و عبارات سخن خداست. نکته دوم آن که ، قرآن وظيفه خود را هدايت انسان ها و بيرون آوردن آنها از تاريکی ها به سوی نور می داند. آن جا که به صراحت می فرمايد : « اين قرآن کتابی است که ما به تو فرستاديم تا مردم را به امر خدا از تاريکی ها به سوی نور رهنمون شوی.» بر اين اساس ، آشنايی با قرآن نه تنها آشنايی با کلام خداست، که اين آشنایی ، شاهراه رهایی از تاريکی جهت رسيدن به نور و روشنایی ست. حال چنانچه طليعه آشنايی افراد با اين کتاب آسمانی و ايجاد علاقه مندی به آن ، از همان دوران کودکی و خردسالی همراه باشد ، پيدايش صفات عاليه در انسان ، بسيار سريع تر روی داده و دوام و بقای آن نيز در روش و منش آنان بيش تر و پايدار تر خواهد بود. زيرا به فرموده ی حضرت علی (ع) ، یادگیری علم و دانش [ به ویژه علوم قرآنی ] در دوران کودکی ، هم چون ایجاد نقش بر روی سنگ است. با توجه به مطالب ياد شده ، آشکار می گردد که نقش و جايگاه درس قرآن در تربيت کودکان ، به ويژه دانش‌ آموزان پايه اول دبستان ، به چه ميزان دارای اهميت است. اما سؤال مهمی که مطرح می باشد آن است که، چرا در برخی از مدارس ، دانش‌ آموزان به درس قرآن بسيار علاقه مندند ! اما در برخی ديگر از مدارس ، چنین علاقه ای از خود نشان نمی دهند ؟ چرا در بعضی از آموزشگاه ها معلمان و مربيان در تدريس قرآن به دانش‌ آموزان موفق اند؟ اما در بعضی ديگر از آموزشگاه ها، موفقيت چندانی در اين زمينه مشاهده نمی شود؟ به راستی دليل اين موفقيت ها و ناکامی ها چيست؟ و عوامل آن کدامند؟ به گواه برخی از پژوهشگران ، هم چون بنی حسن که در تحقيقی ضمن بررسی علل مهجوريت قرآن در بعضی از مدارس قم ، به اين واقعيت تلخ اشاره دارد که هنوز، معلّمان در خصوص استفاده از روش های گوناگون به ويژه جنبه های هنری در آموزش قرآن، مهارت کافی را ندارند! هنوز در مدارس ، منابع مالی کافی به تهيه وسايل آموزشی و کمک آموزشی درس قرآن، اختصاص داده نمی شود! هنوز به آموزش قرآن در دوره پيش دبستانی ، توجه کافی نمی شود! هنوز هماهنگی لازم با خانواده ها در خصوص درس قرآن دانش‌ آموزان صورت نمی گيرد و يا آموزش کافی در اين زمينه به آنان داده نمی شود ! و هنوز از سوی مديران و مسئولان در خصوص درس قرآن ، نظارت و پشتيبانی لازم صورت نمی گيرد! اما از ديگر سو ، شاهد آنيم که برخی ديگر از محققان هم چون عباسی (1386) در اقدام پژوهی خود با استفاده از روش های گوناگون توانسته است ، دانش‌ آموزان پايه اول دبستان يکی از مدارس قم را به درس قرآن و انس با آن علاقه مند نموده و موفقيت آنان را در برخی از فعاليت های قرآنی هم چون حفظ ، قرائت ، گوش دادن ، درک معانی و داستان های قرآنی افزايش دهد. بدون شک ، مهم ترين عاملی که در موفقيت يا ناکامی برخی از معلمان و مربيان در آموزش قرآن به دانش‌ آموزان ، نقش به سزايی دارد ، مربوط به روش آنان در ارایه مطالب درسی می باشد. اما « روش » در لغت که اسم مصدر از رفتن است ، به معنای عمل رفتن و خرامش می باشد و در مفهوم ، عبارت است از ، راه های فعاليت و به کار بردن ابزار و وسايلی که موفقيت و رسيدن به هدف را امکان پذير می سازد. بر اين اساس ، عنوان اقدام پژوهی حاضر اين است که ، چگونه توانستم ميزان علاقه مندی دانش‌آموزان پايه اول دبستان معاد علی آبادکتول را به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن افزايش دهم؟ و هدف اصلی آن نيز افزايش ميزان علاقه مندی دانش‌ آموزان ياد شده به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن می باشد. اما نکته ای که اشاره به آن خالی از لطف نمی باشد ، آن است که اگر چه موضوع و عنوان اقدام پژوهی حاضر، تکراری به نظر می رسد ، اما بايد اذعان نمود که گاهی از اوقات ، تکرار نه تنها زيبا و ضروری ست ، که بسيار حياتی نيز می باشد ! از آن جمله می توان به تکرار شب و روز، تکرار نماز های پنج گانه در هر روز و غیره اشاره نمود. علاوه بر اين ، آشنا نمودن کودکان با اصول و مبانی دين اسلام، به ويژه قرآن کريم ، آن هم در پايه اول دبستان ، همواره نيازمند تکرار است. زيرا عامل « تکرار » در فرآيند تدريس ، امری اجتناب ناپذير می باشد. بدون شک ، انجام این تحقیق ، از ابعاد گوناگون دارای اهمیت و ضرورت بسیار بوده است. زیرا از یک سو، علاوه بر ایجاد علاقه مندی در دانش‌ آموزان پایه اول دبستان معاد علی آبادکتول به درس قرآن ، میزان فعالیت و مهارت آنان در روخوانی ، روان خوانی ، قرائت و حفظ آیات ، پیام ها و داستان های قرآنی را افزایش می داد و از دیگر سو، موفقیت دانش‌ آموزان در یادگیری دیگر دروس ( قرائت فارسی ، جمله نویسی ، املا و غیره ) را نیز امکان پذیر می ساخت. بنابراين ، اقدام پژوه بر آن گرديد تا با استعانت از خداوند متعال و استفاده از نقطه نظرات همکاران و اساتيد فن و هم چنین بهره مندی از روش های گوناگون ، ميزان علاقه مندی دانش‌ آموزان خود را به درس قرآن و فعاليت‌ های مربوط به آن افزايش دهد. توضيحات تکميلی در خصوص چگونگی انجام اين طرح به تفکيک ، در قالب شاخص‌ ها و مؤلفه های گوناگون ، در ادامه تحقيق آمده است.

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • واژگان کلیدی
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • توصیف وضع موجود (شواهد 1)
 • الف. شاخص های کیفی وضع موجود
 • ب. شاخص های کمی وضع موجود
 • اهداف تحقیق
 • اهداف اختصاصی
 • گردآوری داده ها و اطلاعات برای ارایه راه حل ها
 • الف. مشاهده
 • ب. پرسشنامه
 • ج. مصاحبه
 • د. بررسی پرونده های تحصیلی دانش آموزان
 • پیشینه علمی
 • تجزیه و تحلیل و تفسر داده ها و اطلاعات
 • راه حل های پیشنهادی
 • انتخاب راه حل ها
 • اعتبار بخشی به راه حل ها
 • اجرای راه حل ها (شواهد 2)
 • پیشنهاد ها و راهکارها
 • فهرست منابع و ماخذ

 


قیمت فایل : 3000 تومان – فرمت : word (قابل ویرایش) – صفحات : 35

 • خریدار گرامی : برای دانلود فایل پیشنهاد می کنیم از مدیریت دانلود استفاده کنید. همینطور فایل در قالب فرمت zip میباشد و برای اجرا نیازمند نرم افزار WinRaR میباشد.
۳,۰۰۰ تومان – خرید


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.