no-img
استار پروژه

اقدام پژوهی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم . – استار پروژه


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

DOC
اقدام پژوهی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم .
doc
ژانویه 27, 2017
33 کیلوبایت
28 صفحه (word)
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان – خرید

اقدام پژوهی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم .


اقدام پژوهی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم.

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش

Action research

اقدام پژوهی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم .

توضیحی مختصر :

چکیده
دانش آموزان امروزی دنبال چيزهای نو هستند و همگی نياز به توجه دارند. وقتی به افکار، علايق، مهارت ها، مشکلات پنهان به عبارت ديگر بهداشت روانی دانش آموزی توجه نمی شود، انگيزه ی تفکر و يادگيری را از دست می دهد. بنابراين با رعايت اصول اساسی بهداشت روانی، ايجاد جوی امن و به دور از هر گونه استرس، روش های تدريس، مديريت کلاس و نوع تکاليف ارائه شده، بايد طوری طراحی شوند که همگی از هر نوع شايستگی مورد توجه قرار گيرند.
پژوهش حاضر مربوط به تغيير رفتارهای نامطلوب دانش آموزان سال سوم راهنمایی مدرسه حضرت رقیه روستای برفتان می باشد که با استفاده از روش های نوين تدريس: همياری، رويدادی، ساخت گرايی، ايجاد انگيزش و … می باشد.
اوايل سال تحصيلی بود که هر جلسه به کلاس وارد می شدم، می ديدم توسط نماينده ی کلاس اسامی يک سری از دانش آموزان بر روی تخته نوشته شده است. وقتی که رفتار آنها را زير نظر داشتم ديدم که آنها همان دانش آموزان قد بلند کلاس هستند که بعضی از آنها می خواهند قدرت بدنی خود را به ساير بچه ها، نشان داده و قلدری کنند و گروه انتخابی خود را تکاوران سوسانو نامگذاری کرده بودند. از طرفی يک روز بر حسب اتفاق، وقتی که به کلاس وارد شدم نوشته ای را بر روی تخته مشاهده نمودم، که نشان از تاثير سوسانو در بين بچه ها داشت. اينجانب به اين فکر نکردم که از طرف چه کسانی نوشته شده و چرا ؟ ولی به اين فکر بودم که، چگونه می توان الگوی بهتری از سوسانو به دانش آموزان خود معرفی نمود؟ همچنين هميشه می ديدم دو نفر از رديف آخر کلاس موقعی که از نظر آنها من متوجه نبودم سر خود را پايين انداخته و مشغول يک کاری هستند. برای متوجه نمودن آنها به تدريس و اشتباه خود از برنامه ی انضباطی ده مرحله ای مانند استفاده از الگوسازی مثبت و سئوال نمودن سعی نمودم آنها را به انتخاب رفتار مناسب هدايت نمايم ولی آنها باز هم به کار خود ادامه می دادند تا اينکه مجبور شدم جهت بررسی موضوع به آنها در کلاس نزديک شوم. مشاهده کردم که روی صندلی خود عکسی را کشيده و کتابی غير از کتاب آن زنگ در دست دارند اولش ناراحت شدم ولی سريعاً خودم را کنترل نموده و بر نقاشی زيبايی که کشيده بودند آفرين گفته و گفتم به جای اين، تصوير يک گل را می کشيديد. در جواب گفتند « برايمان فرقی نمی کند فقط منتظر بوديم يک نفر بياييد و به ما به خاطر نقاشی هايی زيبايی که می کشيم آفرين بگويد ».
علاوه بر موارد مذکور هر جلسه که درس جلسه ی قبلی را سئوال می کردم هيچکدام از بچه ها به غير از چند نفر اصلاً درس را آماده نمی کردند. بی حال و بدون انگيزه می ديدم که در کلاس اينجانب حضور دارند. از طرفی چون درس انگلیسی به نظر دانش آموزان فقط حفظ لغات است و در داخل متن کتاب اصلاً قسمتی با عنوان آزمايش کنيد مثل کتاب علوم نيامده است و موقعی که پرسيدم چرا درس را آماده نکرده ايد با اعتراض شديد بچه ها مخصوصاً گروه سوسانو روبرو شدم و اين طور به سئوال من پاسخ دادند « شما سئوال نمی گوييد معلمين ما در سال های گذشته تمامی سئوال ها را می گفتند، روش تدريس شما خوب است ولی ما به سئوال گفتن عادت کرده ايم با توضيح دادن درس، خودت و ما را خسته نکن ». .. وقتی از آنها پرسيدم چگونه تدريس کنم همگی گفتند « لغات مهم هر پاراگراف را سطر به سطر مشخص کرده و معنی کل درس را بگویید و بعد ديگر توضيح دادن درس لازم نيست» و معلمی که سئوالات را مطرح می کرد بهترين معلم از نظر آنها بود و چون اينجانب به جای طرح سئوال، متن کتاب را توضيح می دادم دانش آموزان جهت نشان دادن مخالفت خود با روش تدريس اينجانب با ايجاد بی نظمی، نظم کلاس را بهم ريخته و کنترل کلاس برايم مشکل می شد. تا اينکه تصميم گرفتم با نفوذ در قلب بچه ها ببينم آنها غير از مشکل طرح سئوال چه مشکل ديگری با اينجانب دارند که اينگونه نظم کلاس را بهم ريخته اند. بنابراين با توجه به اطلاعاتی که از طريق نظر خواهی از دانش آموزان، مشاهده ی رفتار آنها و مشاهدات كلاس درس اينجانب توسط مديريت و معاونت محترم آموزشگاه جمع آوری کرده بودم به اين نتيجه رسيدم که علاوه بر الگوپذيری از سوسانو، مشکل کلاس را می توان در چند مورد خلاصه نمود. مشکل اول مربوط به گروهی بود که قدرت نمايی می کردند و دو نفری که در کلاس به نقاشی کشيدن مشغول می شدند. دو نفر مذکور در علت مردودی خود معلمين سال گذشته را مسئول می دانستند که در حق آنها ظلم کرده و نمره ی قبولی 10 را به آنها نداده اند. از طريق مشاهدات کلاسی و نظر خواهی مشخص شده بود که اين افراد بر خلاف علايق و مهارت هايشان در کلاس انگلیسی حضور داشته و در بقيه دروس نيز ضعيف هستند. در هر دو مورد دانش آموزان مذکور از طريق قدرت نمايی، ايجاد درگيری و رسم نقاشی در کلاس مشکل بوجود آورده بودند. مشکل دوم عادت به طرح سئوال از سوی معلم بود که اين مشکل، مشکل کل کلاس به حساب می آمد. مشکل سوم، طبق اظهارات خودشان وقت، قدرت و حوصله ی حفظ مطالب را نداشتند. مشکل چهارم، داشتن استرس موقع پرسش و پاسخ کلاسی بود.
بنابراين به اين فکر افتادم که چگونه می توان با تغيير رفتارهای نامطلوب دانش آموزان روابط عاطفی بين دانش آموزان هم روستايی و غير هم روستايی را بهبود بخشيد؟ و چگونه می توان با تامين بهداشت روانی دانش آموزان، کلاس را کنترل نموده و آموزش درس انگلیسی را نيز بهبود بخشيد؟
بدين جهت سعی نمودم با استفاده از کتاب راهنمای روش های نوين تدريس و ساير منابع، تشکيل کارپوشه، طراحی نرم افزار تحليل آزمون بر اساس طبقه بندی هدف های آموزشی بلوم، روش تدريس، کلاس داری و ارزشيابی خود را طوری تغيير دهم که ضمن افزايش عزت نفس دانش آموزان به احساسات، مشکلات پنهان دانش آموزان، مهارت ها و عادت آنها نيز توجه شود و روش های خود را طوری طراحی نمايم که در هر امری خود را مسئول بدانند. در ضمن با استفاده از راهبردهايی که در کتابهای روان شناسی تربيتی و يادگيری کديور، کتاب ضروری معلم و ساير منابع آمده است بتوانم بر مشکلات موجود غلبه نمايم.

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله
 • گردآوری اطلاعات شواهد 1
 • نظر خواهی کتبی
 • نظر خواهی شفاهی
 • مشاهده
 • انتخاب راه جدید موقتی
 • شناسایی، توجه و استفاده از مهارت ها و علایق فردی دانش آموزان
 • ارزشیابی آغازین
 • ارزشیابی پایانی
 • آموزش مهارت های مطالعه و راهبردهای یادگیری
 • پنجره آزاد کلاس
 • اجرای طرح جدید و نظارت بر آن
 • گردآوری اطلاعات (شواهد 2)
 • ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن
 • نتیجه گیری
 • پیشنهاد ها
 • منابع و ماخذ

 


قیمت فایل : 3000 تومان – فرمت : word (قابل ویرایش) – صفحات : 28

 • خریدار گرامی : برای دانلود فایل پیشنهاد می کنیم از مدیریت دانلود استفاده کنید. همینطور فایل در قالب فرمت zip میباشد و برای اجرا نیازمند نرم افزار WinRaR میباشد.
۳,۰۰۰ تومان – خرید


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.