no-img
استار پروژه

اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان – استار پروژه


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

DOC
اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان
doc
فوریه 4, 2017
38 کیلوبایت
28 صفحه (word)
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان – خرید

اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان


اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش


اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان

اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان

توضیحی مختصر :

چكيده :
شايد بتوان گفت كه فحش و ناسزا گفتن در بين نوجوانان يكی از دغدغه هايی است كه خانواده ها از آن رنج می برند چرا كه نگران آينده فرزندشان ميباشند در اين تحقيق سعی بر آن شده است كه عوامل ايجاد اين رفتار و راه حل های اساسی برای كاهش اين رفتار نامتعارف بيان شود. من در اين تحقيق  ابتدا به بيان موضوع تحقيق پرداختم و سپس با توصيف وضعيت موجود به بيان مسئله و جمع آوری شواهدی مبنی بروجود مشكل يا همان مسئله پرداختم بعد از آن به گردآوری اطلاعات از طريق مشاهده و ياداشت برداری و همچنين از يافته های علمی ديگران استفاده شده است و با استفاده از شيوه شش پرسش  يافته ها تجزيه و تحليل شده است راه حل های پيشنهادی با مشاركت همكاران بيان شده و پس از اعتبار سنجی توسط همكاران و شورای دبيران به مدت دو هفته روز اجرا گرديد و بعد از آن مدت دوباره مورد ارزيابی قرار گرفت و در نهايت نتيجه گيری منطقی صورت گرفت كه نتايج آن در اين تحقيق بيان شده است.
واژگان کلیدی : دانش آموز – رفتار نامتعارف – نا سزاگویی – پرخاشگری
مقدمه :
پرخاشگری واكنش كلی نسبت به ناكامی است هر چند افراد هميشه پاسخهای پرخاشگرانه آشكار از خود نشان نمی دهند و آن ها را در وجود خود سركوب می كنند. مثلا پسری كه  به وسيله يكی از همكلاسان خود مورد اهانت قرار گرفته غالبا به طور فيزيكی به او حمله ور می شود. و فحش و ناسزا ، زدوخوردها و دعوا های حياط مدرسه، خود نشانه هايی از اين پرخاشگریهاست.
گروهی از روانشناسان معتقدند كه طبقات اجتماعی غير مرفه جامعه ، بيشتر از طبقات متوسط و مرفه جامعه احساسات پرخاشگرانه خود را ابراز وآشكار می سازند.
كارن هورنی روانشناس معروف معتقد است كه سركوب همه احساسات پرخاشگرانه و خصمانه از نقطه نظر سلامت روان بسيار بد و گاه خطر ناک است زيرا سركوب چنين احساساتی سر انجام به اضطراب و واكنشهای عصبی می انجامد بنابر اين پيشنهاد می كند كه انسان بايد گهگاه احساسات خصمانه خويش را ابراز كند تا از شدت فشار درونی جلوگيری به عمل آيد.
نكته مهم آنست كه همه افراد دچار احساسات پر خاشگرانه می شوند و روانشناسان كانالهای اجتماع پسند متعددی را برای تسكين ورهایی از اين احساسات بيان می كنند كه به ويژه در مدارس می توانند مورد استفاده قرار گيرند. ازجمله مسابقات ورزشی ، نقاشی، نمايشنامه و غيره می باشد.

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • واژگان کلیدی
 • مقدمه
 • توصیف وضعیت موجود
 • تعریف واژگان
 • گردآوری اطلاعات (شواهد 1)
 • مشاهده
 • شیوه های مشاهده
 • مشاهده با استفاده از شیوه آماری
 • هفته اول
 • مصاحبه
 • یافته های علمی
 • عوامل موثر بر پرخاشگری
 • به طور کلی، عوامل موثر بر پرخاشگری را به سه دسته می توان تقسیم کرد
 • عوامل زیست شناختی
 • 1- موجب تغییرات بدخلقی می گردد و بر بروز رفتارهای هیجانی از جمله پرخاشگری تاثیر دارد اشاره کرد
 • 2- گرما : برای مثال، پژوهش های بارون و بل در 1977
 • 3- برانگیختگی جنسی: برای مثال، پژوهش های بارون و بریانت
 • 4- الکل : برای مثال، پژوهش های لئونارد
 • عوامل روان شناختی
 • 1- افسردگی : برای مثال، پژوهش های بوهیم
 • الگوی شخصیت : برای مثال، پژوهش های ماتیوس
 • تاثیر حرمت خود : برای مثال، پژوهش های رنزی
 • تاثیر احساس گناه : برای مثال، پژوهش های مانزی
 • عوامل فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی و محیطی
 • خانواده : برای مثال، پژوهش های فریم
 • تسلیح : وقتی فرد مسلح باشد، امکان رفتار پرخاشگرانه در او تقویت می شود. برای مثال، پژوهش های برکوویتز
 • فقر : برای مثال، پژوهش های ویلیامز
 • تاثیرات الگویی : برای مثال، پژوهش های بندورا
 • تاثیرات پاداش و تایید اجتماعی : برای مثال، پژوهش های بندورا در 1937 که در نظریه یادگیری اجتماعی مطرح شد
 • تاثیر وسایل ارتباط جمعی
 • عوامل خانوادگی پرخاشگری
 • عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی)
 • زیان های پرخاشگری
 • ورزش راهکاری مناسب
 • پیشینه تحقیق
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • انتخاب راه حل یا راه حل های موقتی
 • اعتبار بخشی راه حل
 • نحوه اجرا
 • شواهد 2
 • تصویف وضعیت مطلوب
 • ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار
 • پیشنهادات
 • منابع

 


قیمت فایل : 3000 تومان – فرمت : word (قابل ویرایش) – صفحات : 28

 • خریدار گرامی : برای دانلود فایل پیشنهاد می کنیم از مدیریت دانلود استفاده کنید. همینطور فایل در قالب فرمت zip میباشد و برای اجرا نیازمند نرم افزار WinRaR میباشد.
۳,۰۰۰ تومان – خرید


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.