no-img
استار پروژه

درس پژوهی علوم تجربی


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

موضوع : درس پژوهی علوم تجربی
DOC
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی کمک به دفاع بدن
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی کمک به دفاع بدن


درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی کمک به دفاع بدن در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی کمک به دفاع بدن Fifth degree science education helps to defend the body نام درس : علوم مقطع : ابتدایی پایه : پنجم موضوع درس : کمک به دفاع بدن زمان : 45 دقیقه تعداد دانش آموزان : 20 نفر اهداف هدف کلی : آشنایی با طرز دفاع بدن در برابر بیماری ها هدف های جزئی : 1 - کاربرد آنتی بیوتیک را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 134    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن


درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن Learn Fifth Degree Studies نام درس : علوم مقطع : ابتدایی پایه : پنجم موضوع درس : شنیدن زمان : 45 دقیقه تعداد دانش آموزان 20 نفر اهداف هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با ساختمان و کار اندام حسی ، شنوایی هدف های جزئی : 1- با اندام حس شنوایی آشنا شوند. 2- اجزای اصلی تشکیل دهنده گوش را تشخیص دهند. 3- نام عیب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 304    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی راه های دفاع بدن
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی راه های دفاع بدن


درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی راه های دفاع بدن در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی راه های دفاع بدن Fifth degree science education. The ways to defend the body نام درس : علوم مقطع : ابتدایی پایه : پنجم موضوع : راه های دفاع بدن زمان : 45دقیقه تعداد دانش آموزان : 20 نفر اهداف هدف کلی : دانش آموزان با راههای دفاع از بدن  وکمک به بدن آشنا می شوند هدف های جزئی 1- راههای دفاعی بدن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 194    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ذره بین چیست ؟
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ذره بین چیست ؟


درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ذره بین چیست ؟ در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ذره بین چیست ؟ What is the science of Fifth Degree Science نام درس : علوم پایه : پنجم مقطع : ابتدایی موضوع : ذر ه بین چیست ؟ زمان : 40 تعداد دانش آموزان : 20 نفر اهداف هدف کلی : دانش آموزان با ذره بین و کاربردهای آن آشنا می شوند. اهداف جزیی : 1- با ذره بین و عدسی آشنا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 191    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس جمعیت
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس جمعیت


درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس جمعیت در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس جمعیت Fellowship Science Studies Fifth Elementary Population Studies نام درس : علوم مقطع : ابتدایی پایه : پنجم موضوع درس : جمعیت زمان : 45 دقیقه تعداد دانش آموزان 20 نفر اهداف هدف کلی : دانش آموران یاد می گیرند که بیشتر جانداران روی زمین به صورت جمعیت زندگی می کنند. هدف های جزئی : 1- با مفهوم جمعیت آشنا شوند. 2- عوامل موثر بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 224    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس جلبک ها
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس جلبک ها


درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس جلبک ها در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس جلبک ها Evidence of Fifth Degree Studies in Algae Studies نام درس : علوم پایه : پنجم مقطع : ابتدایی موضوع درس : جلبک ها زمان : 45 دقیقه تعداد دانش آموزان : 20 نفر اهداف هدف کلی : دانش آموزان با جانداران ساده ای که گیاه مانند می باشند آشنا می شوند هدف های جزئی : 1 - یاد بگیرند که جلبک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 199    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پنجم جانداران ساده
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم پنجم جانداران ساده


درس پژوهی علوم پنجم جانداران ساده در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم پنجم جانداران ساده Fifth Sciences Science Studies درس : علوم مقطع : ابتدایی پایه : پنجم موضوع درس : جانداران ساده ( گیاه یا جانور ) زمان : 35 دقیقه تعداد دانش آموزان : 20 نفر اهداف هدف کلی : دانش آموزان با جانداران دیگری علاوه بر گیاهان و جانورانی که ساختمان بدن ساده ای دارند ، آشنا می شوند. هدف های جزئی : 1 - با جانداران [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 189    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی باکتری ها
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی باکتری ها


درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی باکتری ها در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی باکتری ها Bachelor of Science in Fifth Degree Studies نام درس : علوم پایه : پنجم مقطع : ابتدایی موضوع : باکتری ها زمان : 45دقیقه تعداد دانش آموزان : 20 نفر هدف کلی : آشنایی فراگیران با باکتریهای موجود در محیط هدف های جزئی : محیط زندگی باکتری ها را بشناسند اندازه و شکل های مختلف باکتری ها را بدانند فایده های باکتری ها را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 174    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی آیا مولکولها حرکت میکنند ؟
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی آیا مولکولها حرکت میکنند ؟


درس پژوهی علوم  پنجم ابتدایی آیا مولکولها حرکت میکنند ؟ در قالب ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم  پنجم ابتدایی آیا مولکولها حرکت میکنند ؟ 5th grade elementary science studies Are molecules moving نام درس : علوم مقطع : ابتدایی پایه : پنجم موضوع درس : آیا مولکولها حرکت می کنند ؟ زمان : 40 دقیقه تعداد دانش آموزان : 20 نفر اهداف : هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با حرکت مولکولها در مواد مختلف هدف های جزئی 1- دانش آموزان حرکت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 216    نویسنده : admin
DOC
درس پژوهی علوم پنجم دبستان دستگاه عصبی بدن
۳,۰۰۰ تومان

درس پژوهی علوم پنجم دبستان دستگاه عصبی بدن


درس پژوهی علوم پنجم دبستان دستگاه عصبی بدن در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش درس پژوهی علوم پنجم دبستان دستگاه عصبی بدن Vocational Science Degree Elementary School of the Nervous System نام درس : علوم قطع : ابتدایی پایه : پنجم موضوع درس : دستگاه عصبی زمان : 45 دقیقه تعداد دانش آموزان 20 نفر اهداف هدف کلی : دستگاه های عصبی کار بقیه دستگا ه های بدن را کنترل و هما هنگ می کند. هدف های جزئی : 1- اجزای تشکیل دهنده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / مرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 217    نویسنده : admin