no-img
استار پروژه

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس
zip
تیر ۲۲, ۱۳۹۵

دانلود پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس


دانلود پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش


manbae-kontrol-ezate-nafs -

بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

توضیحی مختصر :

عزت نفس یک شاخص بسیاری مهم در شخصیت افراد است که با مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و فکر می کنیم دیگران برای ما قائل هستند گفته می شود و منبع کنترل دارای دو بعد است کنترل درونی (ما بر سرونوشت خود کنترل داریم و دلیل شکست ما و موفقیت هایمان خود ما هستیم) منبع کنترل بیرونی ( ما بر سرنوشت خود کنترل نداریم و دلیل شکست ما و پیروزی ما سرنوشت و بخت و اقبال است). مسئله در این پژوهش این است که آیا بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان دختر و دانشجویان پسر رابطه معنا داری وجود دارد و آیا بین عزت نفس دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد و همچنین اینکه آیا بین کنترل دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد یا نه.

فهرست :

 • چکیده تحقیق
 • مقدمه
 • ۱- فصل اول
 • ۱-۱- بیان مسئله
 • ۱-۲-اهمیت پژوهش
 • ۱-۳- هدف پژوهش
 • ۱-۴-سوالات پژوهش
 • ۱-۵-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها
 • ۱-۵-۱- منبع کنترل
 • ۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی
 • ۱-۵-۲-عزت نفس
 • ۲- فصل دوم
 • پیشینه نظری
 • ۲-۱- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس
 • ۲-۱-۱- نظریه جیمز
 • ۲-۱-۲- نظریه مید
 • ۲-۱-۳- نظریه کولی
 • ۲-۱-۴- نظریه روزنبرگ
 • ۲-۱-۵- نظریه سالیوان
 • ۲-۱-۶- نظریه هورنای
 • ۲-۱-۷- نظریه آدلر
 • ۲-۱-۸- نظریه راجرز
 • ۲-۱-۹- نظریه مزلو
 • ۲-۱-۱۰-نظریه ی آلپورت
 • ۲-۱-۱۱-نظریه ی دیگر روانشناسان
 • ۲-۱-۱۲-عزت نفس و غرور
 • ۲-۱-۱۳-نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس
 • ۲-۱-۱۴-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان
 • ۲-۱-۱۵-کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس
 • ۲-۲-منبع کنترل
 • ۲-۲-۱-رویکردها و نظریه های متفاوت درباره منبع کنترل
 • ۲-۲-۲-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی
 • ۲-۲-۳-تفاوت های فردی
 • ۲-۲-۴-کنترل
 • ۲-۲-۵-واکنش در برابر از دست دادن کنترل
 • ۲-۲-۶-منبع کنترل
 • ۲-۲-۶-۱-منبع کنترل درونی
 • ۲-۲-۶-۲-منبع کنترل بیرونی
 • ۲-۲-۶-۳-ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی
 • ۲-۲-۶-۴-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی
 • ۲-۲-۷- تصور راتر در باره انسان
 • ۳- فصل سوم
 • ۳-۱ – طرح پژوهش
 • ۳-۲- جامعه ی مورد پژوهش
 • ۳-۳- نمونه روش نمونه گیری
 • ۳-۴-ابزارتحقیق
 • ۳-۴-۱-آزمون منبع کنترل
 • ۳-۴-۲-آزمون عزت نفس
 • ۳-۵-روش اجرای پژوهش
 • ۳-۵-۱-اجرای اصلی
 • ۳-۶-۱-روش آمار
 • ۴- فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل آماری
 • ۴-۱-یافته های مربوط به سوال پژوهش
 • ۵-فصل پنجم
 • ۵-۱-بحث و نتیجه گیری
 • ۵-۲-پیشنهادات
 • منابع
 • ضمائم

 


 » فایل این مطلب به درخواست محقق پروژه حذف گردید «

 دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *